Van boer tot consument

Enterprice Resource Planning

Volgens de wetgeving moet het “Tracking & Tracing systeem” voor 100% in orde zijn. Dit houdt in dat wettelijk binnen 3 uur ná aanvraag, álle producten herleid kunnen worden, de afkomst van grond- en hulpstoffen bekend is en waar de geproduceerde producten zich bevinden.

Keulen Vleeswaren hanteert hiervoor een ERP systeem (Enterprice Resource Planning). Dit systeem loopt als een rode draad door het gehele bedrijf (bedrijven) heen. Zonder gegevensinput, verricht door de medewerk(st)ers, wordt alles geblokkeerd, waardoor de producten niet meer verder in het productieproces kunnen gaan of zelfs niet verkocht kunnen worden.

Door middel van dit ERP systeem kan achteraf bekeken worden welk vlees van welke boer is ontvangen voor de eindproducten. Tevens is bekend naar welke supermarkten deze producten zijn gegaan, door hun eigen unieke batchcode.

Aan de hand van de batchcode op een product, kan binnen 10 minuten  het product via het “Tracking & Tracing systeem” inzichtelijk gemaakt worden van Boer tot Consument.

Hoe werkt het systeem?

 • Het systeem ziet álle producten in voorraad staan op de locaties.
 • Het systeem ziet de gemiddelde verkopen per week en bekijkt de voorraad.
 • Het systeem maakt een voorstel voor de productieplanning voor de komende week pér locatie (aan de hand van de gemiddelde verkoop en voorraad).
 • Het systeem kent de recepturen én de productiedagen.
 • Indien de productie prognose vanuit het systeem voor de komende week wordt goedgekeurd, stuurt het systeem de orders door naar de leveranciers.
 • Bij ontvangst weet het systeem welke leverancier op welke dag, welke producten komt bezorgen.
 • Het systeem maakt hiervan een ontvangstbericht van (met unieke barcode`s per product, per leverancier).
 • Bij de productie van de vleeswaren vraagt het systeem de barcodes van de ingrediënten van ieder afzonderlijke grond- of hulpstof.
 • Indien een ander grond- en/of hulpstof toegevoegd wordt en deze gescand wordt, zegt het systeem “dit is een fout ingrediënt”. Dit moet opnieuw met de juiste grond- hulpstoffen.
 • Het hele productieproces loopt zo per locatie, pér processtap, als een rode draad mee met het product.
 • Het systeem weet nu wélke grondstoffen én hulpstoffen zijn gebruikt én wie deze geleverd heeft voor het eindproduct (= Tracking).
 • Dit eindproduct krijgt nu een unieke batchcode.
 • Als het eindproduct de locatie verlaat naar bv een klant, kan aan de hand van de batchcode bekeken worden waar de eindproducten naar toe zijn gegaan (= Tracing).

Duurzaamheid en gezondheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lekker uit Limburg staat garant voor kwalitatieve hoogwaardige streek producten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is – net als bijvoorbeeld kwaliteit, voedselveiligheid en klantenservice – een continu verbeterproces. De doelen veranderen steeds doordat er continu gezocht wordt naar het maximaal haalbare om MVO vorm te geven. Wekelijks bespreekt het Management Team zaken die bijdragen om het MVO-beleid effectiever en bewuster vorm te geven. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie deelgebieden:

1. MENS

Algemeen:
Een groot gedeelte van onze tijd brengen we door op het werk. Daarom streven we met z’n allen naar een vertrouwde en veilige werkomgeving. Het is belangrijk dat we met respect voor en met elkaar moeten kunnen werken. Om dit te kunnen behouden heeft Lekker uit Limburg een actief beleid opgesteld.

Vetten:
Er is momenteel veel discussie rond de gezondheidsaspecten van voeding. Buiten zout en suiker is vet een van de veroorzakers van obesitas. Frituren, het gebruik van romige en vette voedingsmiddelen en niet te vergeten het gebruiken van “teveel van alles” zijn medeveroorzakers van dit probleem.

Zo weinig mogelijk verzadigde vetzuren en de juiste balans in onverzadigde vetzuren zijn daarin van groot belang. De veel besproken geharde vetten en transvetten dienen niet aanwezig te zijn of aan de absolute ondergrens te zitten.

Lekker uit Limburg probeert steeds de beste balans te vinden tussen vetten en gezondheid aan de ene kant en smaak en authenticiteit van onze producten aan de andere kant.

Allergenen en E-nummers: 
Aangezien er steeds meer mensen allergisch zijn voor bepaalde stoffen, heeft Lekker uit Limburg een actief beleid om waar mogelijk het gebruik van allergenen in een product te voorkomen. Ook het gebruik van E-nummers wordt waar mogelijk voorkomen. Terug naar de oorsprong.


Zout:
Zout speelt een positieve rol bij bepaalde lichaamsfuncties. Het is echter schadelijk voor de gezondheid als er sprake is van een te hoge zoutconsumptie. De zoutconsumptie is in Nederland momenteel erg hoog (ongeveer 9 gram per volwassene per dag). Door de gezondheidsraad wordt een maximum van 6 gram zout per dag, geadviseerd. De zoutinname van Nederlanders komt voor ongeveer 70% uit bedrijfsmatig bereide levensmiddelen. Zout is een belangrijke smaakmaker en daarbij ook verreweg de goedkoopste. Wat betreft smaak is het belangrijkste kenmerk dat zout de bekende saltiness smaakexplosie veroorzaakt. Het is moeilijk om deze sensatie na te bootsen, maar wel van belang om de authentieke smaak van onze producten te behouden.

Onze afdeling productontwikkeling is dan ook druk bezig om een zoutreductie te realiseren over onze hele product range. Moeilijk, maar niet onmogelijk!

Personeel: 
Lekker uit Limburg biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden op het gebied van cursussen en trainingen om hun talenten verder te ontplooien. Dit uit zich vooral in het feit dat veel medewerkers heel ver zijn gegroeid binnen de organisatie. Veel medewerkers zijn doorgegroeid naar leidinggevende functies. Lekker uit Limburg gelooft meer in de mens zelf dan in papieren diploma’s. Daarom kiezen wij ook bewust voor een balans tussen oudere en jongere werknemers. Een werknemer is voor ons niet alleen iemand die het werk gedaan moet krijgen, maar ook een bron en (over)drager van kennis.

2. MILIEU & ENERGIE

Algemeen: 
Lekker uit Limburg komt weliswaar uit Limburg en onze producten gaan vooralsnog de landsgrenzen niet over, maar de gevolgen van het van een slecht milieubeleid – hoe klein een organisatie ook is – zijn wereldwijd en trekken zich niets aan van landsgrenzen. Wij gebruiken de ingrediënten van het milieu en wij willen deze met zorg behandelen en zeker niet verkwisten.

Warmteterugwinning: 
Er is gebruik gemaakt van een systeem waarbij de restwarmte die vrijkomt wordt gebruikt om het pand waar nodig, te verwarmen. Met het gebruik van restwarmte wordt de warmtevraag verlaagd en verspilling tegen gegaan.

M

3. MAATSCHAPPIJ

Algemeen: 
Bij Lekker uit Limburg heerst een sterk bewustzijn en streefdoel om duurzaam te ontwikkelen. We dragen deze principes dan ook dagelijks uit in ons gedrag, onze strategie en al onze initiatieven. Voor Lekker uit Limburg is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een instrument om onze strategie te bepalen en onze identiteit vast te stellen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bepalend voor de wijze waarop wij zakendoen. Het ontwikkelen van een duurzame strategie en het invoeren van goed beleid is de beste manier om te laten zien dat Lekker uit Limburg verantwoord ondernemen serieus neemt.

Slagerij Keulen B.V.

Kerkstraat 26
6336 BB Hulsberg
0454059021

Openingstijden

maandag 08:00 - 12:30
dinsdag 08:00 - 18:00
woensdag 08:00 - 18:00
donderdag 08:00 - 18:00
vrijdag 08:00 - 18:00
zaterdag 08:00 - 16:00
zondag Gesloten